body_img
blue_circle

בסיסים

בסיסי מיטה מרופדים עם מבחר ראשי מיטות.


קיימות מספר אפשרויות לבסיסים:
בסיסי "במה" עליהם המזרון מונח - גודל הבסיס כגודל המזרון.
ניתן לקבל את בסיסי ה"במה" בגבהים שונים ואף עם ארגז.

בסיסי "מסגרת" בהם המזרון מוקף על ידי מסגרת הביב ונראה "שקוע – הבסיס גדול במעט מגודל המזרון.
ניתן לקבל את בסיס ה"מסגרת" עם ארגז מצעים ואף להתאימם לשתילת מנגנונים חשמליים.

לכל סוגי הבסיסים ניתן לחבר ראשי מיטה ממבחר הראשים הקיימים.

ניתן לקבל את הבסיסים במגוון מידות וצבעים.